Notice: Funkcja get_bloginfo została wywołana z argumentem, którego użycie jest przestarzałą praktyką od wersji 2.2.0! Opcja text_direction jest przestarzała w rodzinie funkcji bloginfo(). Zamiast tego użyj funkcji is_rtl(). in /home/wyrwal/domains/adwokatwyrwal.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4045

E-porady

Kiedy warto skorzystać z usługi e-porady?

Możesz z niej skorzystać zarówno w przypadku, gdy chcesz skorzystać z porady prawnej, uzyskać obszerną analizę prawną danej kwestii jak i wtedy, gdy potrzebujesz profesjonalnie sporządzonej i dostosowanej do twojej sytuacji prawnej projektu umowy czy pisma (pozwu, apelacji, podania, oświadczenia woli)

Niewątpliwą zaletą tej usługi jest szybkość.

Zadanie samego pytania prawnego adwokatowi nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie Klienta. Nasza Kancelaria dokonuje każdorazowo bezpłatnej wyceny usługi.

Zasady korzystania z usługi e porady

Wpisz swoje dane kontaktowe:

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Zadaj pytanie prawne
Opis stanu faktycznego:

Pytanie prawne:

Załączniki:


Zasady korzystania z usług E-PORADY

Czynności podejmowane w toku świadczenia usługi e-porady:

Klient:

 1. podaje swój adres e-mail (podanie imienia nie jest obowiązkowe),
 2. opisuje problem prawny, dołączając ewentualnie załączniki w postaci skanów dokumentów. Klient zobowiązany jest do dokładnego opisania stanu faktycznego i wskazania pytania prawnego,
 3. akceptuje Zasady korzystania z usług E-PORADY,
 4. przesyła zapytanie.

Kancelaria:
w terminie 48 godzin (dni robocze – pn –pt) przesyła na adres e-mail Klienta odpowiedź zawierającą:

 1. termin, w jakim zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zapytanie prawne,
 2. koszty pomocy prawnej (wynagrodzenie) za udzielenie e-porady wraz z numerem konta bankowego,
 3. ewentualnie wskazanie na dokumenty lub informacje, które będą potrzebne do należytej realizacji zlecenia.

Klient:
w przypadku akceptacji warunków zaproponowanych przez Kancelarię obowiązany jest do:

 1. wpłacenia na konto bankowe kancelarii wynagrodzenia,
 2. podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury,
 3. wysłania w formie elektronicznej wskazanych przez naszą Kancelarię dokumentów lub informacji potrzebnych do należytej realizacji zlecenia.

Kancelaria:
niezwłocznie po uznaniu rachunku bankowego Kancelarii:

 1. przystąpi do wykonywania umowy z zachowaniem należytej staranności, z zachowaniem terminów ustalonych z Klientem,
 2. prześle odpowiedź na zapytanie prawne na adres e-mailowy wskazany przez Klienta w formie elektronicznej, a na wyraźne życzenie Klienta listem poleconym,
 3. wystawi fakturę zgodnie z danymi wskazanymi przez Klienta

Klient korzystający z usługi E-PORADY wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszych zasad korzystania z usług E-PORADY.