Polityka prywatnosci

Niniejszy dokument określa politykę prywatności strony internetowej Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wyrwał

Korzystając z naszej strony pozostają Państwo anonimowi. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, których Google Analitycs używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu na stronie internetowej. Pliki cookies nie rozpoznają imienia i nazwiska konkretnego użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Zbieramy tylko informacje dotyczące ilości osób odwiedzających stronę, Państwa adres IP i nazwa klienta użytkownika. Dane te są udostępnane firmie Google, tylko celem doposowania treści strony internetowej do Państwa preferencji i zaintersowań, wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i analizy danych  Korzystając z naszej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies, które zostaną zapisane w pamięci Państwa przeglądarki. W swojej przeglądarce mogą Państwo zablokować zapisywanie wszystkich plików cookies, zwykle w opcjach wyboru ustawień prywatności.

Jeżeli korzystacie Państwo z formularza kontaktowego udostępniacie  nam swój ades email oraz ewentualnie inne dane, które zechcecie nam przekazać. Dane te są gromadzone na bezpiecznych serwerach w celu ułatwienia komunikacji z Klientami Kancelarii. Macie Państwo  w każdym czasie prawo uzyskania dostępu do swych danych oraz ich poprawiania.

Nie żądamy w formularzu internetowym zamieszczania żadnych Państwa danych osobowych. Mogą jednal Państwo je zamieścić. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Piotr Wyrwał, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wyrwał, adres: u. Piotrkowska 249/251 lok b15  90 -456. Kontakt z nami jest możliwy też poprzez pocztę elektorniczną: piotr. wyrwal@a4bkanclearie.home.pl, telefon 50 20 20 753

Państwa dane osobowe mogą być  przetwarzane wtedy na podstawie art. 6 ust. 1 lt. B, c, e i f. RODO. Przetwarzamy te dane w celu realizacji umów zawieranych z Państwem oraz celem wypełnienia obowiązków prawnych ciążacych na Kancelarii. Dane są też przetwarzane w celu realizacji przez nas obowiązków archiwizacyjnych i administracynych. Nie przetwarzamy danych w celach marketingowych.

Odbiorcami danych osobowych Klientów są: pracownicy i współpracownicy naszej Kancelarii,  podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną,, a także podmioty świadczące usługi  konsultacyjne oraz biura rachunkowe.

Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres obowiązywania umowy lub okres niezbędny do świadczenia pomocy prawnej, a także przez okres  przedawniania roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Kancelarię.

Przysługują Państu  następujące prawa w związku z przetwarzaniem  danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),  uzupełnienia (art. 16 RODO),  prawo do ograniczenia ich przetwarzania, ale z wyłączeniem przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m. in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do dochodzenia ewentualnych  roszczeń.

Nie przysługuje Pani / Panu prawo do przenoszenia danych osobowych (ze względu na brak przesłanek określonych w art. 20 RODO), prawo usunięcia danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które nie są konieczne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 pkt b, d i e RODO, tj. do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzanie danych, do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów archiwalnych, a prawo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jest w pewnym zakresie ogranoczone (w zakresie określnym m. In przez art. 21 ust. 1 in fine)

Ponadto w szczególnych przypadkach prawa te mogą być w inny sposób reglamentowane, ze względu np. na wymogi prawne, m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. Więcej informacji na temat  przysługujących praw zawarto w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Mogą Państwo realizować swoje uprawnienia poprzez kontakt z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Wyrwał, adres: u. Piotrkowska 249/251 lok b15  90 -456.

piotr.wyrwal@a4bkanclearie.home.pl, telefon 50 20 20 753

Mogą też Państwo wnieść skargę do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli – zdaniem Państwa  dane osobowe są przetwarzane przez Administratora  w spsoób niezgodny z prawem.

Kancelaria zastrzega również możliwość zmiany niniejszego dokumentu.