Notice: Funkcja get_bloginfo została wywołana z argumentem, którego użycie jest przestarzałą praktyką od wersji 2.2.0! Opcja text_direction jest przestarzała w rodzinie funkcji bloginfo(). Zamiast tego użyj funkcji is_rtl(). in /home/wyrwal/domains/adwokatwyrwal.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4115

sprawy cywilne i gospodarcze

 

Jedną z dziedzin prawa, w której specjalizuje się nasza Kancelaria jest prawo cywilne i gospodarcze.
W tym zakresie łączymy gruntowną wiedzę teoretyczną z wieloletnim doświadczeniem.
W związku z powyższym znamy w tej materii praktykę sądową oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.

Kancelaria oferuje pomoc m. in. w sprawach z zakresu:

 1. prawa cywilnego
 2. prawa gospodarczego
 3. prawa pracy
 4. prawa spadkowego
 5. prawa rodzinnego

Powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Zachęcamy do skontaktowania się z naszą Kancelarią celem uzyskania dodatkowych informacji.

 


Sprawy cywilne:

 • dochodzenie roszczeń (pozwy o zapłatę, odszkodowania)
 • windykacje należności
 • umowy cywilnoprawne – zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie (w tym sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, kredytu, ubezpieczenia, przewozu, zlecenia, o dzieło i wiele innych),
 • hipoteki (wpis do księgi wieczystej, wykreślenie)
 • nabycia własności rzeczy (w drodze umowy, orzeczenia sądowego, zasiedzenia)
 • podział nieruchomości
 • służebności (drogi koniecznej, przesyłu)
 • użytkowania wieczystego
 • przetargi na sprzedaż nieruchomości
 • prawa spółdzielczego
 • eksmisji
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych


Sprawy gospodarcze:

 • dochodzenie roszczeń (pozwy o zapłatę, odszkodowania)
 • windykacje należności
 • umowy cywilnoprawne – zawarcie, rozwiązanie, wypowiedzenie (w tym sprzedaży, darowizny, najmu, dzierżawy, kredytu, ubezpieczenia, przewozu, zlecenia, o dzieło i wiele innych),
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz ustawy o ochronie baz danych (umowy licencyjne, o przeniesienie praw autorskich, ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych)
 • zakładanie spółek (przygotowanie projektu umowy, rejestracja w KRS)
 • sprawy z zakresu obsługi spółek (w tym podwyższanie kapitału zakładowego, dopłaty)
 • zaskarżanie uchwał wspólników
 • odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego
 • sprawy z zakresu ochrony konkurencji
 • sprawy z zakresu pomocy publicznej i partnerstwa publiczno – prawnego


Sprawy z zakresu prawa pracy:

 • umowy o pracę (zasady zawarcia, rozwiązania, wypowiedzenia)
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o nadgodziny nadliczbowe,
 • umowy o zakazie konkurencji
 • umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników
 • sporządzanie regulaminów pracy
 • zwolnienia grupowe
 • mobbing i dyskryminacja
 • sprawy z zakresu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (legalność akcji protestacyjnych i strajkowych)


Sprawy z zakresu prawa spadkowego:

 • zachowek (jego dochodzenia i obrony przed jego żądaniem)
 • testamenty (opracowanie i analiza prawna testamentu, doradztwo w zakresie wydziedziczenia, podważenie skuteczności wydziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu)
 • stwierdzenie nabycia spadku, odpowiedzialności za długi spadkowe
 • dział spadku (w tym działu spadku ze zniesieniem współwłasności)


Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • o rozwód i separację (bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie),
 • alimentacyjne (ustalenie istnienia obowiązku alimentacyjnego, jego ustania, podwyższenia, obniżenia wysokości alimentów)
 • związane z pochodzeniem dziecka (o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa, uznanie dziecka)
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem)
 • dotyczące pozostałych stosunków rodzinnych