Notice: Funkcja get_bloginfo została wywołana z argumentem, którego użycie jest przestarzałą praktyką od wersji 2.2.0! Opcja text_direction jest przestarzała w rodzinie funkcji bloginfo(). Zamiast tego użyj funkcji is_rtl(). in /home/wyrwal/domains/adwokatwyrwal.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4045

sprawy odszkodowawcze

Naszym celem jest pomoc ludziom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych poprzez profesjonalne doradztwo i reprezentację przed sądem.

Nasza Kancelaria zajmuje się kompleksowym i w pełni profesjonalnym prowadzeniem spraw odszkodowawczych.

Każda sprawa „od początku do końca”, tj. od zgłoszenia szkody, poprzez zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji związanej z wypadkiem aż do wypłaty całości
należnej kwoty jest prowadzona przez adwokata lub radcę prawnego, co zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług. Posiadane uprawnienia adwokata / radcy prawnego pozwala reprezentować naszych Klientów w postępowaniach sądowych (zarówno cywilnych jak
i karnych) i w ten sposób uzyskiwać dla naszych Klientów możliwe najwyższe kwoty
odszkodowania i zadośćuczynienia.
Zgodnie z art. 88 kodeksu karnego pełnomocnikiem pokrzywdzonego może być tylko adwokat lub radca prawny.

Nasza Kancelaria zajmuje się zarówno sprawami, które nie zostały jeszcze zgłoszone
do towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i tymi już trwającymi, w których ubezpieczyciel nie wypłacił zadowalającego Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia.

Nasze usługi świadczymy osobom poszkodowanym i ich rodzinom m. in. w przypadkach poniesienia szkód w drodze:

 • wypadków komunikacyjnych (jako kierowca, pasażer, rowerzysta, pieszy)
 • błędów w sztuce lekarskiej
 • wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
 • niedopełnienia obowiązku utrzymania dróg i chodników w należytym stanie
 • innych wypadków spowodowanych działaniem ludzkim (np. umyślnym uszkodzeniem) lub działaniem sił przyrody

Korzystając z naszej pomocy Klienci mogą uzyskać m. in. następujące świadczenia:

 • odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody obejmujące:
  • zwrot kosztów nabycia zniszczonych podczas wypadku przedmiotów lub ich naprawy (samochodu, rzeczy osobistych)
  • zwrot kosztów leczenia (w tym zakupu leków, środków opatrunkowych, wizyt u lekarzy, dojazdów) i zwrot kosztów rehabilitacji (w tym nabycia protez)
  • zwrot kosztów zapewnienia osobie poszkodowanej odpowiedniej diety
  • zwrot kosztów opieki nad osobą poszkodowaną przez podmioty trzecie
  • zwrot utraconego wynagrodzenia lub innych należności z tytułu wykonywania pracy zarobkowej
  • zwrot kosztów przekwalifikowania się
  • renty z tytułu utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej
  • renty z tytułu zwiększenia się potrzeb
  • renty z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
  • zwrot kosztów pogrzebu w przypadku utraty osoby bliskiej
  • renty dla osoby, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny (np. dla dzieci z powodu śmierci któregoś z rodziców)
  • odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny zmarłego w przypadku, gdy w skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej
 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę (cierpienie psychiczne i fizyczne)
 • zadośćuczynienie pieniężne za śmierć osoby bliskiej
 • zaliczkę na pokrycie kosztów leczenia