Notice: Funkcja get_bloginfo została wywołana z argumentem, którego użycie jest przestarzałą praktyką od wersji 2.2.0! Opcja text_direction jest przestarzała w rodzinie funkcji bloginfo(). Zamiast tego użyj funkcji is_rtl(). in /home/wyrwal/domains/adwokatwyrwal.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4045

zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową i w pełni profesjonalną obsługę prawną zarówno podmiotów prowadzących postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jak i wykonawców starających się o to zamówienie. Pomagamy na wszystkich etapach postępowania aż do podpisania umowy.

W ramach świadczonych usług Zamawiający otrzyma:

  • profesjonalne przygotowanie dokumentacji (ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
  • przygotowanie projektu umowy wraz z załącznikami
  • doradztwo w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ocena ofert składanych przez wykonawców, udzielanie wyjaśnień, udział w komisji przetargowej jako biegły lub członek komisji)
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi

Mogą Państwo skorzystać również z usługi PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO.
W jej ramach Kancelaria oferuje samodzielne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia.

Profesjonalne doradztwo pozwoli Państwu na sprawne przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia oraz wybór oferty, która w jak największym stopniu spełnia Państwa oczekiwania.

Prawidłowe przygotowanie oferty i fachowe monitorowanie postępowania umożliwi każdemu wykonawcy skuteczny udział w postępowaniu.

Każdy Wykonawca może skorzystać z naszej oferty obejmującej:

  • pomoc w sporządzaniu oferty tak aby spełniała wszystkie wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  • analizę ofert złożonych przez innych wykonawców
  • sporządzanie pism kierowanych do zamawiającego
  • sporządzenie odwołań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i innych pism
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą Urzędu Zamówień Publicznych i sądami powszechnymi