Notice: Funkcja get_bloginfo została wywołana z argumentem, którego użycie jest przestarzałą praktyką od wersji 2.2.0! Opcja text_direction jest przestarzała w rodzinie funkcji bloginfo(). Zamiast tego użyj funkcji is_rtl(). in /home/wyrwal/domains/adwokatwyrwal.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 4115

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych konsultacji z Klientem i jest uzależniona od rodzaju i zakresu świadczonej pomocy prawnej.

W naszej Kancelarii stosujemy trzy systemy wynagradzania:

system wynagradzania kwotowego – w porozumieniu z Klientem ustalana jest konkretna kwota za prowadzenie określonej sprawy. Stosujemy ten system gdy z góry jesteśmy w stanie określić zakres i czasochłonność prac.

system wynagrodzenia zryczałtowanego – wynagrodzenie jest określone w formie ryczałtu miesięcznego lub tygodniowego za kompleksowe prowadzenie wszystkich lub określonych rodzajów spraw niezależnie od ich ilości. System ten jest stosowany często przy obsłudze przedsiębiorstw, gdyż gwarantuje on, iż koszty pomocy prawnej będą w danym okresie w stałej wysokości.

system rozliczania godzinowego – wynagrodzenie jest określone w postaci stawki godzinowej za pracę osoby posiadającej uprawnienia adwokata / radcy prawnego. Stosujemy ten system w przypadku, gdy nie można z góry określić nakładu pracy, jaki jest konieczny do należytego prowadzenia sprawy.

W naszej Kancelarii zawsze uwzględniamy potrzeby Klienta i jego sytuację. Dostosowujemy zakres świadczonej pomocy prawnej do jego możliwości finansowych. Przedstawiamy najkorzystniejsze dla Klienta systemy rozliczeń i rozwiązania proponując przykładowo kompleksowe prowadzenie całej sprawy lub dokonywanie przez adwokata tylko poszczególnych czynności w toku sprawy (udzielenie porady prawnej, sporządzenie określonych pism procesowych np. pozwu).

Zależy nam na zaufaniu Klientów i z tego względu dokładamy najwyższych starań, aby wszystkie ustalenia odnośnie wynagrodzenia były dla Nich jasne i przejrzyste.